Köszöntöm a 2004. évben alakult Magyar-Koreai Társaság honlapján.

A Magyar-Koreai Társaság legfőbb célja, hogy a civil diplomácia eszközeit kihasználva előmozdítsa hazánk és Korea közötti kapcsolatok továbbfejlesztését a kultúra, a politika, a gazdaság, az oktatás, a tudomány területén, valamint a média- és a sportélet világában.
proba6

A Magyar-Koreai Társaság időben felismerte a civil szervezetek egyre bővülő szerepét globalizált világunkban.

Tevékenysége arra a felismerésre is épül, hogy hazánknak az Európai Unióhoz történő csatlakozása felértékeli ázsiai kapcsolatainkat, melyben kiemelt szerepe lesz kapcsolatainknak a mára már gazdasági világhatalommá vált Koreai Köztársasággal.

 

Magunkról

A Magyar-Koreai Társaság neves tudósok és gyakorlati szakemberek, a hazai közélet, a művészet és sport számos rangos szereplője közreműködésével 2004. évben alakult meg. A mára mintegy 700 fős tagság között vannak különböző tudományterületek akadémikusai, akadémiai intézetek igazgatói, egyetemek vezető tudósai, a művészeteket Kossuth és Liszt díjas előadóművészek, a sportot többek között több egykori szöuli olimpikon és a taekwondo hazai élsportolója képviseli.

A Magyar-Koreai Társaság különlegessége, hogy vállalati, egyesületi és alapítványi tagjai is vannak. Alapítói között a Hungarikumok képviselői is megtalálhatóak, majd tagságot vállaltak a Társaságban magyarországi koreai befektetők, így többek között a Samsung cégcsoport, a Hanwha cégcsoport, a KDB Bank, az LG, a Hankook Tire. A Társaság új lehetőségeket teremt azzal, hogy égisze alatt a magyar-koreai kapcsolatok fejlesztésében érdekelt szakemberek a hasonló érdekeltségű gazdasági szervezetekkel és közéleti személyiségekkel közvetlen kapcsolatot tarthatnak fenn. Az erőkoncentráció jegyében e szereplők sikeresebbek lehetnek nemcsak saját területeiken, hanem az ország fontos ügyeiben is.

A Magyar-Koreai Társaság új kezdeményezése, hogy tagjai sorába szervezze azokat a települési önkormányzatokat is, ahol jelentős koreai befektetők vannak. Több polgármestert már sikerült megnyerni a közös ügynek. Ennek eredményeként megkezdődött a Jászság Üzleti és Kulturális Klub, valamint a Dunaújváros Üzleti és Kulturális Klub szervezése. E klubok keretében a koreai befektetők és jelenlegi, valamint potenciális beszállítóik között még közvetlenebb kapcsolatok jöhetnek létre, valamint a magyar-koreai kapcsolatok fejlesztésében érdekelt cégek munkatársai jobban megismerhetik a másik ország kultúráját, hagyományait, történelmét.

A Magyar-Koreai Társaság fontosnak tartja, hogy minden olyan oktatási intézménnyel létesítsen kapcsolatot, ahol koreai diák tanul, illetve, ahol a magyar diákok érdeklődnek Korea iránt.

A Magyar-Koreai Társaság rangját mutatja, hogy tiszteletbeli elnökei pozícióiknál fogva a Koreai Köztársaság mindenkori budapesti nagykövete és az Interparlamentáris Unió Magyar-Koreai tagozata mindenkori elnöke.